ดูแลคนที่คุณรัก ด้วยประสบการณ์และมาตรฐานวิชาชีพบริการรับทำกายภาพบำบัดที่บ้าน ด้วยทีมนักกายภาพบำบัด ที่มีความรู้ได้มาตรฐานวิชาชีพ มีประสบการณ์การรักษาคนไข้ที่บ้าน มากกว่า 17 ปี ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วยให้ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น แล้วความคาดหวังของท่านจะไม่สูญเปล่า
เรายินดีให้คำปรึกษา ฟรี ติดต่อ 096-890-3060

จากประสบการณ์ การทำกายภาพบำบัดที่บ้าน (Home Visit) มากกว่า 17 ปี เราทราบดีว่า ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพร่างกาย จากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ต้องการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น และไม่เป็นภาระต่อคนในครอบครัว ทางทีมนักกายภาพบำบัดของเรา จึงมุ่นเน้น ไปที่ ผลสัมฤทธิ์ จากการรักษาทางกายภาพบำบัดโดยประเมินสภาพร่างกายผู้ป่วยตามความเป็นจริง และ วางแผนการรักษาร่วมกับ ญาติ เพื่อติดตามผลการทำกายภาพบำบัด เป็นระยะๆประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ


1. ผู้ป่วยและญาติ ไม่ต้องเหนื่อยจากการเดินทางหรือนั่งรอคิวที่โรงพยาบาล
2. ค่ารักษาทางกายภาพบำบัดถูกกว่า เมี่อเทียบกับโรงพยาบาลเอกชน
3. การทำกายภาพบำบัดที่บ้าน ผู้ป่วยจะรู้สึกผ่อนคลายและอบอุ่นใจมากกว่า
4. เราเอาใจใส่ต่อการทำกายภาพบำบัด โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ ของผู้ป่วยเป็นหลัก และไม่มีการพลัดตกหกล้ม หรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากการรักษา
5. เพื่อความต่อเนื่องในการรักษา เราจะจัดนักกายภาพบำบัดประจำตัวผู้ป่วย หรือ ท่านสามารถเปลี่ยนนักกายภาพบำบัดได้
6. มีอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ดังนี้

เครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย


7. มีเครื่องมือและอุปกรณ์การทำกายภาพบำบัดอย่างเหมาะสมกับผู้ป่วย อาทิ

เครื่องอัลตราซาวน์ (Ultrasound Therapy)

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation)

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation)

ถุงทราย (Sand Bag)

แผ่นยางยืด (Thera Band)

ดูแลคนที่คุณรัก ด้วยประสบการและมาตรฐานวิชาชีพ

การรักษาทางกายภาพบำบัด

1.การออกกำลังกายเพื่อการรักษา (Therapeutic Exercise)
2.การยืดกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการเกร็งกล้ามเนื้อ(Prolong Stretching)
3.การดัด ดึง ข้อต่อ (Joint Mobilization)
4.การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว (ROM Exercise)

    5.การฝึกเดิน ทั้งแบบ มีหรือไม่มีเครื่องช่วยเดิน (Gait Training with-or-without Gait Aid)
    6.การฝึกกิจวัตรประจำวัน (ADL Training)
    7.การเคาะปอด และการสั่นปอด (Chest Percussion and Vibration)
    8.การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดต่าง ๆ เช่น เครื่อง Ultrasound, เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า Electrical Stimulation, Hot – Cold Pack

WELLCARE2HOME | รับทำกายภาพบำบัดที่บ้าน

บริการรับทำกายภาพบำบัดด้วยทีมนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้ มีประสบการณ์การรักษาคนไข้ที่บ้าน มากกว่า 17 ปี

Call