การรักษาทางกายภาพบำบัด

fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu104:DataDetail1

 

 

  1. การออกกำลังกายเพื่อการรักษา (Therapeutic Exercise)
  2. การยืดกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการเกร็งกล้ามเนื้อ(Prolong Stretching)
  3. การดัด ดึง ข้อต่อ (Joint Mobilization)
  4. การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว (ROM Exercise)
  5. การฝึกเดิน ทั้งแบบ มีหรือไม่มีเครื่องช่วยเดิน (Gait Training with or without Gait Aid)
  6. การฝึกกิจวัตรประจำวัน (ADL Training)
  7. การเคาะปอด และการสั่นปอด (Chest Percussion and Vibration)
  8. การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดต่าง ๆ เช่น เครื่อง Ultrasound, เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
    Electrical Stimulation, Hot – Cold Pack