ทีมนักกายภาพบำบัด

 

 

 

           

กภ. อาทิตย์ สุทิน


(เลขที่ใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.2983)
ผู้ประสานงาน (Coordinator)

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2546  ปริญญาตรี   วท.บ. (กายภาพบำบัด)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

 

 

 

 

           

กภ.อิคลาสิยะห์ เปาะสาจิ


(เลขใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 12940)

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ.2562 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,ไทย

 

 

 

 

           

กภ.อภิสิทธิ์ สีแหล้


(เลขที่ใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.13739)

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ.2562 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,ไทย

 

 

 

 

           

กภ.นูร์มา งอปูแล


(เลขที่ใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.11596)

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ.2560 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยรังสิต,ไทย

 

 

 

           

กภ.มูลีย่า หะยีมา


(เลขที่ใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.11587)

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ.2560 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยรังสิต,ไทย